Kúpno-predajná zmluva auta: Všetko, čo potrebujete vedieť

Kúpno-predajná zmluva auta je právny dokument, ktorý potvrdzuje prenos vlastníctva motorového vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Je dôležité mať platnú a správne vyplnenú zmluvu, aby sa predišlo možným problémom s budúcnosti. V tomto článku sa budeme zaoberať dôležitými aspektmi kúpno-predajnej zmluvy, ako aj krokmi, ktoré je potrebné dodržať pri jej vypracovaní.

Základné prvky kúpno-predajnej zmluvy auta

 1. Údaje o predávajúcom a kupujúcom: Zmluva by mala obsahovať kompletné meno, trvalý pobyt a občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Údaje o vozidle: Zmluva by mala obsahovať základné údaje o vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, evidenčné číslo, VIN číslo, typ karosérie, počet najazdených kilometrov, výkon motora a ďalšie špecifikácie.
 3. Kúpna cena: Zmluva musí uvádzať celkovú kúpnu cenu vozidla, spôsob platby (hotovosť, prevod na účet, splátky) a termín splatnosti, ak platba nie je uskutočnená ihneď.
 4. Dátum a miesto prevodu vlastníctva: Zmluva by mala uvádzať presný dátum a miesto, kde bude vozidlo odovzdané a kde dôjde k prevodu vlastníctva.
 5. Záruky a vyhlásenia: Zmluva by mala obsahovať vyhlásenie predávajúceho o stave vozidla, prípadných vádach alebo opravách, a akékoľvek záruky týkajúce sa vozidla.
 6. Podpisy zmluvných strán: Zmluva musí byť podpísaná oboma stranami – predávajúcim a kupujúcim.

Kroky pri vypracovaní kúpno-predajnej zmluvy auta

 1. Zhromaždenie potrebných údajov: Pred vypracovaním zmluvy zhromaždite všetky potrebné údaje o vozidle, predávajúcom a kupujúcom.
 2. Vypracovanie zmluvy: Použite vzor kúpno-predajnej zmluvy alebo vypracujte vlastnú zmluvu, pričom nezabudnite uviesť všetky potrebné informácie a prvky uvedené vyššie.
 3. Kontrola zmluvy: Skontrolujte zmluvu, či neobsahuje žiadne chyby, nezrovnalosti alebo nejasnosti. Ak máte pochybnosti alebo otázky, môžete sa obrátiť na právnika alebo odborníka na autá.
 4. Podpísanie zmluvy: Po úspešnom vypracovaní a kontrole zmluvy ju podpíšu obe zmluvné strany. Odporúča sa mať aj svedkov, ktorí sú prítomní pri podpisovaní zmluvy.
 5. Zabezpečenie dvoch originálov zmluvy: Je vhodné mať dva originály kúpno-predajnej zmluvy, jeden pre kupujúceho a druhý pre predávajúceho.
 6. Prevod vlastníctva a registrácia vozidla: Po podpísaní zmluvy je potrebné vykonať prevod vlastníctva vozidla na úrade (napr. dopravný inšpektorát) a zaregistrovať vozidlo na meno kupujúceho.

Dôležité upozornenia

 1. Technická kontrola: Pred kúpou vozidla sa odporúča vykonať technickú kontrolu, aby ste mali istotu, že vozidlo je v dobrom technickom stave.
 2. Poistenie: Uistite sa, že vozidlo má platné povinné zmluvné poistenie (PZP). Ak nie, je potrebné uzavrieť novú poistnú zmluvu pred prevodom vlastníctva.
 3. Overenie zadlženosti: Pred kúpou vozidla sa odporúča overiť, či na vozidle nie sú nejaké záväzky, ako napríklad nezaplatené pokuty alebo neuskutočnená technická kontrola.

Kúpno-predajná zmluva auta je dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje prenos vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Je dôležité, aby bola zmluva správne vypracovaná a obsahovala všetky potrebné informácie. Pri vypracovaní zmluvy dodržujte uvedené kroky a nezabudnite na dôležité upozornenia týkajúce sa technickej kontroly, poistenia a overenia zadlženosti vozidla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *